"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)รับสมัคร

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้-31มี.ค.64
.
✅เจ้าหน้าที่ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วุฒิ ป.โท
✅เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 วุฒิ ป.โท
.
📜อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม


.
✅เจ้าหน้าที่ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วุฒิ ป.โท
http://www.onesqa.or.th/upload/download/202103041645021.pdf

✅เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 วุฒิ ป.โท

http://www.onesqa.or.th/upload/download/202103110950525.pdf

โดยคุณ : admin เมื่อ 29 มีนาคม 2021 : 15:45:6  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป