"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
.
✅หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน เงินเดือน 32,930 บาท วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ และการเงินการบัญชี (ป.โท ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 7 ปี ป.ตรีต้องมีประสบการณ์การทำงาน 9 ปี)
✅หัวหน้าแผนกนิติการ เงินเดือน 32,930 บาท วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์ (ป.โท ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 7 ปี ป.ตรีต้องมีประสบการณ์การทำงาน 9 ปี)
✅หัวหน้าแผนกพัฒนาสนเทศและเครือข่าย เงินเดือน 32,930 บาท วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ป.โท ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 7 ปี ป.ตรีต้องมีประสบการณ์การทำงาน 9 ปี)
.
💻เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://catc.thaijobjob.com/ บัดนี้-5เม.ย.64
📜อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม


https://file.job.thai.com/prakad/catc202103/catc202103_1

โดยคุณ : admin เมื่อ 29 มีนาคม 2021 : 15:37:17  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป