"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
❌❌ประกาศรับสมัครอยู่ระหว่างดำเนินการ โปรดติดตามรายละเอียดในภายหลัง❌❌
📌 ระหว่างวันที่ 1 – 28 เม.ย.64
☎สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัครฯ หน่วยรับสมัคร บช.ศ. (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) 02-9411928, 02-9413162, 02-9412698 ในวันและเวลาราชการ หน่วยรับสมัคร สพฐ.ตร. (บุคคลภายนอก) 02-2051060-1063 ในวันและเวลาราชการ
.
✅รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ
✅รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 200 อัตรา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 400 อัตรา
✅ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. #สอบตำรวจ #สอบนายสิบตำรวจ #สอบนายร้อยตำรวจ

รับสมัครทางเว็บไซต์
http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

โดยคุณ : admin เมื่อ 29 มีนาคม 2021 : 15:33:49  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป