"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ใจดีกับตัวเอง .. อ่อนแอบ้างก็ได้

จดีกับตัวเอง .. อ่อนแอบ้างก็ได้
.
self - compassion (การเมตตาต่อตนเอง)
.
ความเครียดที่จัดการไม่ได้
..ความเครียด หรือความวิตกกังวลที่มากเกินไป จนไม่สามารถจัดการได้ และนำไปสู่โรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่สามารถพบได้มากขึ้นในปัจจุบัน โดยไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีภาวะการกดดัน การแข่งขันที่สูง และโลก social การได้มาของข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นอีหนึ่งสาเหตุที่นำไปสู่โรคซึมเศร้าได้
.
..เมื่อปัจจัยภายนอก บางครั้งเราเองก็ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด การใจดีกับตนเอง หรือการเมตตาต่อตนเอง self - compassion จึงเป็นอีกสิ่งที่จะทำให้เราสามารถมองเห็น และเข้าใจความผิดพลาดในชีวิตเรา มองเห็นว่าไม่ได้มีเพียงแค่เราที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมแย่ๆแบบนั้น มีความ..เห็นอกเห็นใจตัวเอง.. และ..ให้อภัยตนเอง.. ไม่กล่าวโทษ และไปลงโทษตัวเอง
.
...self kindness -- อ่อนโยนกับตัวเอง
...common humanity -- ทุกคนก็เคยทำผิดพลาด/ความสุข ความทุกข์ ความลำบาก ความผิดพลาด เป็นด้านหนึ่งของชีวิต ที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
...Mindfulness -- มีสติ รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และตนเองรู้สึกอย่างไรในขณะนั้น ไม่จทกับความรู้สึกลบ
.
slef - compassion
..จะเป็นสิ่งที่เตือนใจเรา และทำให้เราลบทัศนคติที่ลบๆที่มีต่อตัวเอง เพื่อให้ยอมรับคววามผิดพลาด และกลับมาเดินตามเส้นทางที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างมีสติได้
.
"การประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องใจร้ายกับตัวเอง .. การใจดีกับตัวเองก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้"
.
#VIVACITY
#ใจดีกับตัวเองอ่อนแอบ้างก็ได้


โดยคุณ : sita เมื่อ 2 ธันวาคม 2020 : 13:22:37  

Member
148 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป