"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
พบกับโปรโมชันมาใหม่! กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พบกับโปรโมชันมาใหม่! กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงแค่ท่านแสดงบัตรสมาชิก U LINK รับส่วนลดไปเลย 10 - 15 % ตามเงื่อนไขส่วนลด (ทุกสาขา)
เงื่อนไขส่วนลด
- เครื่องเขียนและของที่ระลึกลด 15 %
- หนังสือภาษาไทยและต่างประเทศลด 10 - 15 % (แล้วแต่ชื่อเรื่อง)
- สำหรับผู้ถือบัตรกสิกรไทยของธรรมศาสตร์ 10 - 15 %
สาขาที่เปิดให้บริการ
- สาขาท่าพระจันทร์
- สาขาศูนย์รังสิต
- สาขาศูนย์ลำปาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์: http://bookstore.tu.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ThammasatBookstore
ดาวน์โหลด​ ULINK​ ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์​สัมพันธ์​ เพื่อเป็นหนังสือรุ่นดิจิทัล​
โดยร่วมกันเพิ่มรูปและ​ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ​ เพื่อเป็นช่องทางใน​การติดต่อ​สื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างศิษย์เก่า​และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​อีกด้วย
ดาวน์โหลด​ ULINK​ ได้ที่​ https://www.ulinkconnect.com/download
หรือค้นหาคำว่า​ U LINK​ ใน​ Play Store ​และ​ App Storeโดยคุณ : ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2020 : 12:0:15  

Member
148 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป