"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่า มธ. 💛❤ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ULink แหล่งเสมือนหนังสือรุ่น

สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่า มธ. 💛❤ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ULink แหล่งเสมือนหนังสือรุ่น Digital
.
*เข้าใช้บริการห้องสมุดได้เท่านั้น สงวนสิทธิ์การยืมหนังสือ
**ในช่วงนี้ศิษย์เก่าสามารถเข้าใช้ห้องสมุดสาขาได้ ยกเว้นบางห้องสมุดที่ยังไม่เปิดให้ศิษย์เก่าเข้าใช้บริการ ได้แก่
- ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
- ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์)
- ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
.
📍วิธีการใช้บริการ ULink
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ULink จาก App Store และ Play Store
2. เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้กด "สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยัน
จากนั้นแอปจะให้กรอกปี พ.ศ.ที่เข้าศึกษา และรหัส 3 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน
3. แอปพลิเคชันจะสร้างบัตรสมาชิกขึ้นมาให้
4. หากต้องการเข้าใช้บริการห้องสมุด เพียงแสดงบัตร e-card จากแอปพลิเคชัน แสดงตัวตนเพื่อเข้าใช้ห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับบัตรสมาคมของคณะต่างๆ
.
📍ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่ >> https://www.ulinkconnect.com/download
.
📍 ดูรายละเอียดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่นี่ >> https://www.facebook.com/127704527627/posts/10158253194397628/

#ULinkเข้าห้องสมุดฟรี
#ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์
--------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibraryโดยคุณ : ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2020 : 15:17:55  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป