"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพเก่าเล่าเรื่อง วันนี้ในอดีต

วันนี้ เมื่อ 84 ปีก่อน คือ 9 กรกฎาคม 2479 เป็นวันเปิด #ตึกโดม อันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี
.
ก่อนการสร้างมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เดิมในพื้นที่นี้มีตึกอยู่ 4 หลัง แต่ละหลังเป็นอาคาร 2 ชั้นแบบ
เดียวกัน ตั้งเรียงกันขนานแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น ผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ ได้มอบหมายให้นายหมิว อภัยวงศ์ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหลังแรก
ของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักว่าต้องประหยัด สวยงาม และทันสมัย
.
ตึกทั้ง 4 ที่มีอยู่เดิมจึงถูกเชื่อมหลังคาเข้าด้วยกันกลายเป็นตึกหลังเดียว ส่วนกลางของตึกได้มีการสร้างอาคาร 3 ชั้นโดยมีหลังคา “โดม” ยอดแหลมรูปแปดเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ ซึ่ง
ต่อมาชาวธรรมศาสตร์เรียกกันว่า “แม่โดม”
.
ในปัจจุบัน ผู้ที่มาเยี่ยมชมตึกโดม สามารถชมนิทรรศการประวัติชีวิตและผลงานของนายปรีดี พนมยงค์ ได้ที่ห้อง "อนุสรณสถาน ปรีดี พนมยงค์" ในวันและเวลาราชการ
-----------
อ่านเรื่องราวของนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ประศาสน์การ ม.ธ.ก. ภาคพิสดาร ได้จากข้อเขียนของ ''ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล'' ในหนังสือ #ผู้ประศาส์นการและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
แม้หนังสือเล่มนี้ ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป แต่ยินดีมอบหนังสือ พร้อม CD เพลงธรรมศาสตร์ ให้ฟรีเป็นที่ระลึก สำหรับผู้ที่บริจาคเงินร่วมสมทบทุนบูรณะ อนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3ffJ1W4
.
โดยโอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-24905-1
แล้วแจ้งรายละเอียด
เพื่อรับใบเสร็จและของที่ระลึก
ได้ทาง https://bit.ly/35r4Pd0โดยคุณ : ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2020 : 15:14:16  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป