"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อการบูรณะ อนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุ

ของที่ระลึก 27 ชุดสุดท้าย
ในวาระ 88 ปี การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 24 มิถุนายน 2475
.
ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมบริจาคเงินเพื่อการบูรณะ
อนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น
ในบริเวณที่เคยเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ปรีดีฯ
.
เมื่อบริจาคเงินตั้งแต่ 88 บาทขึ้นไป
รับฟรี! #หกทศวรรษประชาธิปไตย
พร้อมลายเซ็น ส. ศิวรักษ์ และ
#ปฏิทิน2563_ฉลองรัฐธรรมนูญ
ที่เล่าเรื่องราวของวัตถุและสถานที่
แห่งความทรงจำของมรดกคณะราษฎร
(มูลค่ารวมทั้งสิ้น 190 บาท)
.
โดยโอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-24905-1
แล้วแจ้งรายละเอียด
เพื่อรับใบเสร็จและของที่ระลึก
ได้ทาง https://bit.ly/35r4Pd0
โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 25 มิถุนายน 2020 : 10:9:49  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป