"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง สัมมนาการจัดการความรู้ (ออนไลน์) EP10 ใ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง สัมมนาการจัดการความรู้ (ออนไลน์) E ในหัวข้อ COVID-19 กับ มดงาน สาสุข มธ.
.
ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 รู้ไหมว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
.
เบื้องหลังที่นำมาสู่การเกิดมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆของสังคมไทย เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทีมทำงานที่แม้จะไม่เสี่ยง แต่พวกเขาทำงาน “ไม่เคยหยุด” พวกเขาคือ มดงานนิรนาม สู้วิกฤตโควิด
.

📅 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
🕘 เวลา 13.30-15.30 น.
หรือรับชมได้ทาง Facebook live ได้ที่ :https://www.facebook.com/FPH.Thammasat/

วิทยากร
1. ดร.จิรภัทร หลงกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
2. นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน รุ่น 4 สาธารณสุขอำเภอเเม่ทะ งานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
3. นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ รุ่น 1 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเเพทย์แผนไทย และการเเพทย์ทางเลือก งานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
4. นายเอกชัย ชัยยาทา รุ่น 3 นักวินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน

📌 จัดสัมมนาการจัดการเรียนรู้โดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
.
#COVID19 #สัมมนาจัดการความรู้ #มดงานนิรนาม
#15YrFPHTU #15ปีสาสุขธรรมศาสตร์
#fphthammasat #FPH #FPHTU
#FPHforSoceity #thammasat
โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 25 มิถุนายน 2020 : 9:56:4  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป