"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลใหม่ของประเทศไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลใหม่ของประเทศไทย” จัดโดยศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2Nfqahu
สามารถรับชมการสัมมนาผ่านทาง FB Live ที่ Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*หากท่านประสงค์ที่จะมาร่วมงาน ขอให้ท่านจัดหาหน้ากากอนามัย และใส่หน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนา เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ


โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 22 มิถุนายน 2020 : 10:13:34  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป