"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
86 ปี จากวันนี้ สู่อนาคต ❤️💛 86 YEARS THAMMASAT TODAY TO THE FUTURE กำลังจะครบรอบ 86 ปี
https://www.facebook.com/thammasat.uni/posts/3014743491908494?__tn__=-R

โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 17 มิถุนายน 2020 : 10:31:41  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป