"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทัวร์ 120 ปี ชาตกาล ตามรอยอาจารย์ปรีดี พนมยงค์
โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2020 : 10:27:39  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป