"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
5 พฤศจิกายน วันธรรมศาสตร์สามัคคี

5 พฤศจิกายน วันธรรมศาสตร์สามัคคี ปีนี้
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานรำลึก
ครบรอบ 68 ปีของการที่นักศึกษาธรรมศาสตร์
ทวงมหาวิทยาลัยคืนจากการยึดครองของทหาร
หลังเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน

--------------
กำหนดการ
--------------
งานวันธรรมศาสตร์สามัคคี
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 8.30 – 13.00 น.

--------------
ใต้ตึกโดม
หลังประติมากรรมวันธรรมศาสตร์สามัคคี
--------------
8.30 – 9.30 น.
พิธีสงฆ์

--------------
ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์
--------------

9.30 – 10.00 น.
ลงทะเบียน รับหนังสือที่ระลึก และชมนิทรรศการ

10.00 – 10.10 น.
รับชมวีดีทัศน์ ความสำคัญของวันธรรมศาสตร์สามัคคี

10.10 – 10.30 น.
ดร.สันติภาพ เตชะวณิช (ประธานชมรมเพื่อนโดม)
กล่าวต้อนรับ กล่าวรำลึกวันธรรมศาสตร์สามัคคี
และเชิญร่วมขับร้องเพลงธรรมศาสตร์

10.30 – 11.00 น.
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“ความหวังสภาผู้แทนฯ ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560”
โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

11.00 – 11.30 น.
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“คุกมีไว้ขังคนจน...จริงหรือ?”
โดย ฯพณฯ ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ (ประธานศาลฎีกา)

11.30 – 12.00 น.
ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

--------------
จัดโดย
ชมรมเพื่อนโดม
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
--------------

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
02 613 2045, 02 613 3777

โดยคุณ : วันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พ.ย. เมื่อ 17 ตุลาคม 2019 : 9:13:1  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป