"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายละเอียดการรับสมัคร #TCAS63

รายละเอียดการรับสมัคร #TCAS63 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแก้ไขดังนี้
.
รอบ 5 จะมีบางคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร แต่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการของรอบที่ 4 (รับกลางร่วมกัน) ก่อน ถึงจะประกาศว่ามีคณะ/สาขาวิชาไหนบ้างที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม

update: กองบริหารงานวิชาการ 15/10/62 เวลา 13.00 น.
#thammasat #thammasatAdmissions #dek63 #teamthammasat #ทีมมธ

โดยคุณ : Thammasat University เมื่อ 17 ตุลาคม 2019 : 9:8:43  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป