"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
16 ส.ค.62_งานสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปี คณะศิลปศาสตร์ มธ.

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 72 ปี ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ศศ 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

=======================================

<< กำหนดการ >>
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.15 น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
9.15-10.00 น. ปาฐกถาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สอนอะไร: ข้อคิดจากประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาและไทย”
โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแจกหนังสือที่ระลึก "สาส์นจากคณบดี" เมื่อครั้ง ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550-2552 (หนังสือมีจำนวนจำกัด 100 เล่ม)

โดยคุณ : ศิลป์เสวนา คณะศิลปศาสตร์ มธ. เมื่อ 25 กรกฎาคม 2019 : 9:51:36  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป