"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรมสำหรับเพื่อนใหม่ รหัส 62 #TU85

ก่อนเปิดเทอมนี้ . . . มีกิจกรรมสำหรับเพื่อนใหม่ รหัส 62 #TU85 มากมาย เพื่อนใหม่ต้องเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม...แล้วมาเจอกันน้า 💛❤️

ส่วนใครยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยน้า 📌 http://sa.tu.ac.th/oth/student_register2019/member/register.php

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthammasatsu%2Fvideos%2F2325901701073225%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
ที่มา : องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยคุณ : ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2019 : 23:24:37  

ความเห็นที่ 1

#Thammasat #Tufirstmeet2019

โดย Thammasat University [ 19 กรกฎาคม 2019 : 23:26:59 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป