"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
12 ม.ค.62_ขอเชิญร่วมงาน "นาวาชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์"

จัดโดย
- มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ
- ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
- เครือข่ายศิลปิน

#Sulak Sivaraksa

ที่มา : https://www.facebook.com/sulak.sivaraksa/photos/a.126504987797/10156603296392798/?type=3&theater

โดยคุณ : มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เมื่อ 9 มกราคม 2019 : 16:27:45  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป