"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกวดชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์" ประจำปี พ.ศ.2562

หมดเขตส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2562

โดยคุณ : Faculty of Political Science, Thammasat University เมื่อ 20 ธันวาคม 2018 : 12:56:4  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป