"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วันธรรมศาสตร์ สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก

วันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม 2561 โดยสมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก

โดยคุณ : สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 6 ธันวาคม 2018 : 17:16:10  

ความเห็นที่ 1

ภาพบรรยากาศงานวันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม 2561
โดยสมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก
#Thong Virawan

โดย สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก [ 14 ธันวาคม 2018 : 10:16:30 ]

ความเห็นที่ 2

สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านสันติ กรุสวนสมบัติ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ พิษณุโลก ร่วมกับพี่ๆ จัดงานวันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โดย ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์ นายทะเบียนสมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนนำเงิน 10,000 บาท มาบริจาคร่วมสร้างสวนป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้และเพื่อสุขภาพสำหรับพวกเราทุกคน

โดย สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก [ 17 ธันวาคม 2018 : 16:51:35 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป