"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
8-9 พ.ย.Open House 2018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พบกับงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน ประจำปี 2561 และ งาน TU Open House 2018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มธ.ศูนย์รังสิต เวลา 9.00 - 17.00 น.
สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/1RKl4Hja8qbZJSw8VXrCsfv8cSu0mDk8a98UGEAOAzTY/viewform?edit_requested=true
Thammasat Academics & Open House 2018
ติดตามข้อมูลข่าวสารงานได้ที่ Facebook: Thammasat Open house 2018 https://goo.gl/S89tPE
สอบถามเพิ่มเติม 086-978-8482 (นพพร)

ที่มา : https://www.facebook.com/ThammasatOpenHouse/photos/a.664471767043998/1130380967119740/?type=3&theater

โดยคุณ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2018 : 17:6:1  

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป