"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งาน "ครบรอบ 42 ปี 6 ตุลาฯ 2519" ประจำปี 2561

กำหนดการจัดงาน "ครบรอบ 42 ปี 6 ตุลาฯ 2519" ประจำปี 2561
ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดร.ป๋วย เผยเบื้องหลัง นองเลือดที่ธรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215861532984225&set=pcb.10215861541584440&type=3&theater

โดยคุณ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อ 3 ตุลาคม 2018 : 10:42:41  

ความเห็นที่ 1

เสวนาวิชาการเรื่อง "เหตุการณ์ 6 ตุลา กับอาจารย์ป๋วย"

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ [ 3 ตุลาคม 2018 : 10:58:41 ]

Member
64 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป