"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์

"ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์ และโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน"

13:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นี้ ที่ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โดยคุณ : ที่มา : Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ เมื่อ 3 ตุลาคม 2018 : 9:44:57  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป