"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หุ่นยนต์ต้นแบบใหม่ของโตชิบา กับการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับมนุษย์

เรามักจะมองข้ามความสำคัญของหุ่นยนต์ไป หุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานบนสายพานการผลิตเป็นเรื่องโบราณไปแล้ว แม้แต่หุ่นยนต์ที่คอยทักทายนักท่องเที่ยวและผู้คนในห้างสรรพสินค้าก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอีกต่อไป เมื่อหลายปีที่แล้ว หุ่นยนต์มักจะถูกใช้ในการขนส่งและยกสิ่งของหนักๆ เท่านั้น แต่แล้วเราก็ได้มาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) นำพาวิทยาการหุ่นยนต์ไปสู่อีกขั้น กระจายไปสู่ที่ต่าง ๆ ทั้งร้านขายของ โรงพยาบาล โรงเรียน และแม้แต่ในบ้านเรือน

ชีวิตวัยเด็กของ ฮิโรมาสะ ทาคาฮาชิ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์วิศวกรรมการผลิตโตชิบา คอร์เปอเรชั่น (Toshiba’s Corporate Manufacturing Engineering Center) นั้น ห้อมล้อมไปด้วยความล้ำสมัยของนวัตกรรมอนาคตผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ อันเป็นแรงผลักดันให้ฮิโรมาสะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้และนำมาพัฒนาสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.toshiba-clip.com/en/detail/1941
ชมวีดีโอ : https://youtu.be/RWUnCmE59Pk

โดยคุณ : ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Thailand: TOSHIBA CLIP Newsletter เมื่อ 1 ตุลาคม 2018 : 9:15:30  

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป