"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
5 สิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับ “พลังงานไฮโดรเจน”

ขณะที่พลังงานความร้อนและพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักที่เราใช้กันทุกวันนี้ ความสนใจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนก็เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม แต่ก็ยังมีอีกแหล่งพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะอาจจะเป็นพลังงานหมุนเวียนอเนกประสงค์ที่สุดของโลกอนาคต ซึ่งก็คือ “พลังงานไฮโดรเจน”

โตชิบาคิดค้นพลังงานไฮโดรเจนอันเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจน
พลังงานไฮโดรเจนเป็นหัวใจสำคัญสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โตชิบาทุ่มเทเวลาและทรัพยากรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบที่สำคัญจวบจนปัจจุบัน โดยระบบที่ก้าวล้ำที่สุดของโตชิบา คือ Hydrogen-based autonomous energy supply system

Hydrogen-based autonomous energy supply system คือการผสมผสานองค์ประกอบทุกชนิดอันเป็นที่มาของระบบพลังงานไฮโดรเจนอิสระ ได้แก่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรองไฟ (stationary battery) เพื่อกักเก็บกระแสไฟฟ้า ระบบอิเล็กโทรไลต์ถังกักเก็บไฮโดรเจน และแผงเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งทำให้ Hydrogen-based autonomous energy supply system เป็นระบบที่ดีที่สุดในกลุ่มพลังงานสะอาดในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.toshiba-clip.com/en/detail/3428

โดยคุณ : ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Thailand: TOSHIBA CLIP Newsletter เมื่อ 1 ตุลาคม 2018 : 8:58:19  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป