"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา ครั้งที่ 2
ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว

โดยคุณ : อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เมื่อ 11 กรกฎาคม 2018 : 8:56:7  

ความเห็นที่ 1

Link ข่าวปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา
“ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

https://thaipublica.org/2018/07/prasarn_democracy-and-ec-challenging-in-thailand-1/
https://thaipublica.org/2018/07/prasarn_democracy-and-ec-challenging-in-thailand-2/
https://www.matichon.co.th/politics/news_1042836
https://www.thebangkokinsight.com/23984
https://www.innnews.co.th/politics/news_135905/
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/807688
https://politics.kachon.com/297235

โดย ที่มา : สนง.มูลนิธิ 14 ตุลา [ 18 กรกฎาคม 2018 : 10:22:48 ]

Member
75 ศิษย์เก่า และ 29 บุคคลทั่วไป