"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เสวนาเปิดตัวหนังสือ "สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง"

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง" โดยมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ลานชั้น 1 หน้าร้าน Art Cafe หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

โดยคุณ : โดยมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 6 กรกฎาคม 2018 : 8:44:21  

Member
75 ศิษย์เก่า และ 29 บุคคลทั่วไป