"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สมาคมธรรมศาสตร์สงขลา รำลึกคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2561

ขอเชิญชาวธรรมศาสตร์สงขลา ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2561

โดยคุณ : สมาคมธรรมศาสตร์สงขลา เมื่อ 26 มิถุนายน 2018 : 11:41:40  

ความเห็นที่ 1

ขอเชิญชาวธรรมศาสตร์สงขลา ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2561

โดย สมาคมธรรมศาสตร์สงขลา [ 26 มิถุนายน 2018 : 11:42:20 ]

Member
75 ศิษย์เก่า และ 29 บุคคลทั่วไป