"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง

ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม (22 มิ.ย.61)

โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 13 มิถุนายน 2018 : 11:12:2  

ความเห็นที่ 1

ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. จัดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ หอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

โดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ [ 21 มิถุนายน 2018 : 17:29:55 ]

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป