"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โครงการ No more single use plastics

ขอเชิญร่วมบริจาคถุงผ้า ได้ที่งานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน อาคารโดม ชั้น ๑ มธ.ท่าพระจันทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณอรัญญา อินทร์ศรีชื่น โทร.0-2613-3043

โดยคุณ : งานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 13 มิถุนายน 2018 : 9:16:53  

Member
64 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป