"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานเปิด "ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค" 26 พฤษภาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเปิด "ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค" และแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค อดีตอาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชาว่าความศาลจำลองของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยคุณ : ที่มา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 24 พฤษภาคม 2018 : 10:18:32  

Member
75 ศิษย์เก่า และ 29 บุคคลทั่วไป