"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 (รับสมัคร-25 มิ.ย.61)

รับสมัคร ผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครบัดนี้ - 25 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://psds.tu.ac.th/news.html — ที่ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โดยคุณ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2018 : 9:13:17  

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป