"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วงการนิติศาสตร์ประเทศไทยยุค ๔.๐ !

ครั้งแรกในวงการนิติศาสตร์ประเทศไทยยุค ๔.๐ !

หลังการประกาศใช้ พรก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็น “คริปโทเคอร์เรนซี” (CryptoCurrency) หรือ “โทเคนดิจิทัล” (Token Digital)

กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์, มูลนิธินิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่สมบูรณ์ครบครันทุกกระบวนการทางกฎหมายในเรื่อง Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

บรรยายโดย : รองนายกวิษณุ, อัยการสูงสุด, ผู้พิพากษา,
ผู้ว่าการ ธปท, เลขา กลต, เลขา คปภ,
ประธานสมาคมธนาคารไทย, นายกสมาคมฟินเทค,
รองประธาน กสทช, DSI, ปปง.

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ มูลนิธินิติศาสตร์ มธ.
โทรศัพท์ 02-623-5349 ,02-613-2166
E mail: Tulaw.tlf@gmail.com

หรือลงทะเบียนออนไลน์
ได้ที่ https://goo.gl/forms/69zZfPVZjOcAQEr52

https://www.youtube.com/watch?v=B4foSMSWtjw&feature=youtu.be

โดยคุณ : https://www.facebook.com/olarn.intasuwan เมื่อ 16 พฤษภาคม 2018 : 13:2:52  

Member
74 ศิษย์เก่า และ 27 บุคคลทั่วไป