"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มธ.ขยับกลไก Thailand 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp

โดยคุณ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2018 : 12:48:16  

ความเห็นที่ 1

มธ.เปิด 5 หลักสูตรใหม่ ด้านวิทย์-เทคโน รับผ่านระบบ TCAS รอบ 3-5

ข่าว : https://mgronline.com/qol/detail/9610000044393

โดย MGR Online [ 16 พฤษภาคม 2018 : 12:56:6 ]

Member
74 ศิษย์เก่า และ 27 บุคคลทั่วไป