"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"แจ็คหม่าเยือนไทย ใครได้ใครเสีย?" (17 พ.ค. 61)

"แจ็คหม่าเยือนไทย ใครได้ใครเสีย?" หาคำตอบได้ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 61 ณ.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.30 -15.45 น.

โดยคุณ : คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2018 : 11:16:40  

Member
74 ศิษย์เก่า และ 27 บุคคลทั่วไป