"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"88 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ และ 200 ปี คาร์ล มากซ์ กับสังคมไทย"

"88 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ และ 200 ปี คาร์ล มากซ์ กับสังคมไทย"

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-20.00 น.
ณ ลานชั้น 1 หน้าร้าน Art Cafe หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยคุณ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อ 3 พฤษภาคม 2018 : 12:49:3  

Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป