"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
“ไขรหัสลับ ละครบุพเพสันนิวาส”

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “ไขรหัสลับ ละครบุพเพสันนิวาส”
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 4

โดยคุณ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 10 เมษายน 2018 : 13:0:3  

Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป