"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมผู้เกษียณ มธ.

ชมรมผู้เกษียณ มธ.

ขอประชาสัมพันธ์มายังท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม การเดินทางทัศนศึกษาที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ อ.รุ้งทิพย์ โทร.08-6528-4042

@ค่าใช้จ่ายท่านละ 8,000 บาท (ค่าเดินทาง-อาหาร-ที่พัก)

ที่มา : https://www.facebook.com/Thammasatrelations/photos/pcb.10156255908132628/10156255907727628/?type=3&theater

โดยคุณ : https://www.facebook.com/turetiree/ เมื่อ 16 มีนาคม 2018 : 11:29:4  

ความเห็นที่ 1

กรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

...หากไม่ครบ 40 ท่าน จะขอยุติโครงการ...

(ขณะนี้ มีผู้จองแล้วจำนวน 35 ท่าน ยังสามารถรับได้อีก 5 ท่าน*)

โดย ชมรมผู้เกษียณ มธ. [ 16 มีนาคม 2018 : 11:33:55 ]

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป