"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ครั้งที่ 3

ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ครั้งที่ 3
------------------
กิจกรรมที่ศิษย์เก่าจะได้พบปะศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิต การทำงาน และการเรียนให้กับรุ่นน้อง

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
เวลา 17.00 - 20.00 น.
ณ ห้องประชุมป๋วย 424Y อาคารวาย มธ. ศูนย์รังสิต

ในครั้งนี้ได้เชิญรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มาเป็น วิทยากรท่านแรกคือ คุณภูมิ สุธัญญา ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จธุรกิจของคุณแม่ภายใต้แบรนด์ "วราภรณ์ ซาลาเปา"
----------------------------------
นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอกที่สนใจเข้าฟัง สามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/HG1NwO1OEip6bXKm2

ที่มา : https://www.facebook.com/ECONTUofficial/photos/a.540220769441009.1073741827.540217472774672/1473941522735591/?type=3&theater

โดยคุณ : คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เมื่อ 13 มีนาคม 2018 : 8:42:42  

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป