"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
PUEY TALKS# 5 ป๋วยทอล์คปีละครั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเขย่าสังคม!!!

17 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนฟรี ตามลิงค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf4sUjK1HuMiaANjx…/viewform

โดยคุณ : 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อ 6 มีนาคม 2018 : 11:19:16  

ความเห็นที่ 1
PUEY TALKS# 5
ป๋วยทอล์คปีละครั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเขย่าสังคม!!!

“เมื่ออยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์”

ความมั่นคงทางอาหาร เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคนในประเทศไทยและทั้งโลก นำไปสู่ความไม่ปลอดภัยของอาหาร ความไม่มั่นคงทางด้านการผลิตอาหาร ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพนำไปสู่การพึ่งพิงทางอาหาร การตลาด และการครอบงำทางเศรษฐกิจ และมีผลสืบเนื่องไปถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วย

ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีเหตุจากความล้มเหลวเชิงนโยบายและมาตรการของรัฐ ในการส่งเสริมบริหารจัดการอธิปไตย และความมั่งคง ยั่งยืน ด้านอาหารของชาติ ทำให้เกษตรกรต้องทำการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์แบบพึ่งพิงภาคส่วนอื่นๆ ตลอดเวลา รวมทั้งลดขีดความสามารถในการจัดการตนเองอีกด้วย
-------------------------------------

ป๋วยปีนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่
FOOD DEMOCRACY: ประชาธิปไตยทางอาหาร คืออะไร? แล้วเกี่ยวกับเราอย่างไร?

ลงทะเบียนฟรี ตามลิงค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4sUjK1HuMiaANjxYIUKHVz2uCuT0u6J_-8O80p1CWXd5SBA/viewform

โดย 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ [ 6 มีนาคม 2018 : 11:23:58 ]

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป