"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ร่วมบุญ "ผ้าป่าประชาธิปไตย 45 ปี 14 ตุลา"

เชิญร่วมถวายผ้าป่าและรับฟังบรรยายธรรม "14 ตุลา ธรรมาธิปไตย" โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถ.ราขดำเนิน

โดยคุณ : มูลนิธิ 14 ตุลา เมื่อ 6 มีนาคม 2018 : 11:3:1  

ความเห็นที่ 1

กิจกรรมผ้าป่าประชาธิปไตย - บรรยายธรรม “14 ตุลาธรรมาธิปไตย” วาระ 45 ปี 14 ตุลา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค.2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 14 ตุลา กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/news/871631

โดย 14 October Foundation FOF [ 16 มีนาคม 2018 : 11:57:3 ]

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป