"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญร่วมงาน "นิติศาสตร์รำลึก ๒๕๖๑"

เชิญร่วมงาน "นิติศาสตร์รำลึก ๒๕๖๑" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ สนามฟุตบอล มธ.ท่าพระจันทร์

โดยคุณ : จัดโดย สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 6 ธันวาคม 2017 : 14:10:12  

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป