"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล

สมาคมธรรมศาสตร์นครราชสีมา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 09.09 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3778

โดยคุณ : สมาคมธรรมศาสตร์นครราชสีมา เมื่อ 6 ธันวาคม 2017 : 13:16:0  

Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป