"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

“เราท่านมักจะได้ยินเสมอว่า ‘อุดมคติกินไม่ได้’ คันปากนัก อยากจะตอบเสียเหลือเกินว่า ใครเล่าจะบ้าพอที่จะกินอุดมคติ หรือมิฉะนั้นก็มีผู้กล่าวว่า ‘ไอ้ที่คุณคิดจะทำนั่นมันเป็นอุดมคติ แต่ปฏิบัติไม่ได้’ ต้องตอบว่า สิ่งที่ดีนั้นปฏิบัติยาก ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ แต่สิ่งที่เลวนั้น ปฏิบัติให้ง่ายสักปานใด ก็ไม่มีทางดีขึ้นมาได้” - ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ที่มา : https://www.facebook.com/sittichai.photography/photos/a.125298197618227.26768.101545273326853/613334515481257/?type=3&theater

โดยคุณ : Sittichai Jittatad Photography เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 : 15:51:34  

Member
63 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป