"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2560

เชิญร่วมกิจกรรมรำลึกและปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๖๐
เสาร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา (แยกคอกวัว) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

โดยคุณ : 14 October Foundation FOF เมื่อ 2 ตุลาคม 2017 : 16:1:19  

ความเห็นที่ 1
Link รูปกิจกรรมรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2560
http://www.14tula.com/activity/pic_14tula2560.html
ที่มา : ขอขอบคุณ พี่อบ @อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา

โดย plebangkok [ 18 ตุลาคม 2017 : 9:22:50 ]

Member
63 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป