"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมงาน "ร้อยปีชาตกาล สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วย"

ขอเชิญร่วมงาน "ร้อยปีชาตกาล สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วย" : วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์กรุงเทพฯ เวลา 13.00 - 17.00 น.

โดยคุณ : https://www.facebook.com/Puey100 เมื่อ 14 กันยายน 2017 : 13:39:19  

Member
43 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป