"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
“6 เว็บไซต์ตรวจทานงานเขียนภาษาอังกฤษ”

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องงการทำการบ้านหรือเขียนรายงานภาษาอังกฤษส่งอาจารย์ บางทีก็อาจจะไม่แน่ใจในแกรมม่าของตัวเอง หรือว่าอาจจะมีคำศัพท์ที่สะกดผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
บทความนี้ก็มีอยากแนะนำ “6 เว็บไซต์ตรวจทานงานเขียนภาษาอังกฤษ” เอาไว้ให้น้องๆใช้ตรวจทานงานเขียนของตัวเองหลังจากที่ตรวจทานด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว เพราะอาจจะมีข้อผิดพลาดหลงเหลืออยู่นั่นเอง
1. http://www.onlinecorrection.com/
2. http://spellcheckplus.com/
3. http://www.polishmywriting.com/
4. https://www.grammarly.com/?AT2249=1
5. http://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
6. https://www.paperrater.com/

โดยคุณ : Beaulovely เมื่อ 26 มกราคม 2016 : 9:19:2  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป