"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ รู้ก่อนรักษาได้ทัน

โรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการดังนี้ รู้ก่อนจะได้รักษาทัน
1. ครั่นเนื้อครั่นตัว
2. อาการตัวร้อนเป็นช่วงเวลา
3. กระปรี้กระเป่า (ไข้หลบ) หากรับเชื้อครบ 1 สัปดาห์แล้วไม่พบแพทย์จะมีอาการดังนี้
4. สายตาเริ่มพร่ามัวในเวลาเช้าและสายตาไม่สู้แดด
5. กล้ามเนื้ออ่อนแรง
6. ท่านอาหารน้อยลง
7. วิงเวียนศรีษะตลอดเวลา
8. อาการเบลอ
9. ตัวเริ่มเป็นจ้ำ (แดง,เขียว) หากครบ 2 สัปดาห์จะมีอาการดังนี้
10. อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
11. ไข้ขึ้นสูง
12. เกล็ดเลือดต่ำ
13. หัวใจล้มเหลว
14. ไตวายเฉียบพลัน
15. ระบบหายใจล้มเหลว

หากไม่สามารถปั้มหัวใจขึ้นมาได้ภายใน 4 นาทีก็เข้าสู่ภาวะเจ้าชายนิทราและอาจเสียชีวิตได้ ลักษณะของการติดเชื้อไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ คือเกิดจาก “ยุงลาย” เช่นเดิม แต่ด้วยการพัฒนาของสายพันธุ์ประกอบกับอากาศร้อน ทำให้เชื้อโรคสามารถพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและอาจมีอาการดื้อยา

ที่มา facebook.com : Yupaporn Kobmit

โดยคุณ : ฺbeauandpuck@gmail.com เมื่อ 25 มกราคม 2016 : 11:54:35  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป