"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มธ.รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส บมจ.ซีพีออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเปิดโครงการ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น" ซึ่งถือเป็นครั้งของประเทศไทย ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/tpd/2254725

โดยคุณ : ฺbeauandpuck@gmail.com เมื่อ 24 กันยายน 2015 : 9:22:54  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป