"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เปลี่ยนที่ตากผ้ามาสร้างสวนผักเคล

มีที่น้อยนิด ถ้าคิดปลูกผัก ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะผักเคลปลูกได้ในกระถาง
วางระเบียงคอนโด.. วางหน้ารั้วบ้าน.. อย่าปล่อยให้ระเบียงเป็นแค่พื้นที่ตากผ้า
มาปลูกผักเคลกินกันเถอะค่ะ อร่อยดีมีประโยชน์ คุ้ม!

ฟาร์มผักเคลอินทรีย์ superkale ปลูกด้วยวิถีอินทรีย์ ตั้งแต่การปรุงดิน หมักปุ๋ยด้วยตนเอง
ปลูกในระบบโรงเรือน ที่สร้างขึ้นด้วยสองมือของเราเอง งกค่ะไม่จ้างช่าง :p
ฝากสนับสนุนเกษตรกรมือใหม่ ศิษย์เก่าฉายา #ร้านเปิ้ลหมาดำ #วารสาร40 แห่งตลาดฝากร้านธรรมศาสตร์
สนใจสั่งต้นกล้าผักเคล อายุ 1 เดือน และ ผักเคล อายุ 2 เดือน (อายุนี้พร้อมเก็บใบทาน)
ได้ที่ www.facebook.com/superkale.organic
หรือ Line OA : @118emvxl

#ปลูกผักกินเอง #สวนผักคนเมือง #ผักเคล #ผักอินทรีย์
#ผักปลอดสาร #kale #organic #superkale

โดยคุณ : ผักเคล superkale เมื่อ 26 มีนาคม 2021 : 16:1:43  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป