"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
9 Natt 9 Shop

หารายได้เสริมด้วย และเคลียร์ของสะสมในบ้าน คือ หนังสือ กระเป๋า เสื้อผ้า ทุกอย่างเป็นของใช้ส่วนตัว และหนังสือที่อ่านจบแล้ว หรือไม่ก็ มั่นใจว่าจะไม่ได้อ่านแน่นอน จึงเริ่มนำมาโพสต์ขาย หาเงินเพิ่ม


คุณนัทธี นัดกระโทก คณะ ศิลปศาสตร์

โดยคุณ : 9 Natt 9 Shop เมื่อ 22 มีนาคม 2021 : 14:23:26  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป